A szakkörök iránti igényt felmérve, indítása minden tanév elején, az iskola vezetésének döntése szerint történik, szeptember 15-i hatállyal – októberi indítással, az éves munkatervben meghatározva.

Kiemelt területek: robotika, művészeti szakkör, sport jellegű szakkörök, nyelvvizsga- és felvételi előkészítő szakkörök, önköltséges sakk szakkör.

1. A LEGO robotika szakkört alsó és felső tagozatos diákoknak külön-külön tarjuk délutáni időszakban.

A LEGO robotika szakkörre jelentkező tanulók LEGO robot eszközkészlettel tevékenykednek, mellyel motiváljuk a tanulók feladatmegoldását, játék közben pedig a gyerekek logikus-algoritmus gondolkodása, problémamegoldása, a magasabb rendű gondolkodási készségek fejlesztése történik.

2. Választható sportkörök: A mindennapos testnevelés mellett délutáni időszakban lehetőség van kézilabda, labdarúgás, mozgásfejlesztő és tömegsport foglalkozásokra jelentkezni. 

SportkörKorcsoport
mozgásfejlesztő foglalkozás     1. osztály
mozgásfejlesztő foglalkozás    2. osztály
tömegsport3.-6. osztály
kézilabda lányoknak1.-2. osztály
kézilabda fiúknak1.-2. osztály
kézilabda fiúknak3.-4. osztály
kézilabda fiúknak6.-8. osztály
labdarúgás1.-4. osztály
labdarúgás5.-8. osztályhttps://www.gonczyrefi.hu/