Szakkörök és sportkörök

A szakkörök iránti igényt felmérve, indítása minden tanévelején, az iskola vezetésének döntése szerint történik, szeptember 15-i hatállyal – októberi indítással, az éves munkatervben meghatározva.

Kiemelt területek: robotika, művészetek-énekkar, sport jellegű szakkörök.

1. A LEGO robotika szakkört alsó és felső tagozatos diákoknak külön-külön tarjuk délutáni időszakban. Heti foglalkozási idő az 3-4. évfolyamnak 2X45 perc, az 5-8. évfolyamnak 4X45 perc.
A LEGO robotika szakkörre jelentkező tanulók LEGO robot eszközkészlettel tevékenykednek, mellyel motiváljuk a tanulók feladatmegoldását, játék közben pedig a gyerekek logikus-algoritmus gondolkodása, problémamegoldása, a magasabb rendű gondolkodási készségek fejlesztése történik.

2. Énekkar választható szakkör jelleggel 5-8. évfolyamon. Heti egy alkalommal 1x45 perces foglalkozás keretében tartjuk. A kórusban éneklés célja zenénk, szokásaink, kultúránk ápolása és továbbadása, egyúttal közösségformáló szerepet is betölt. Fejlesztendő készség: ritmusérzék, hallás, éneklés. Bizonyított tény, hogy a zenével való foglalkozás a többi képességre is jótékony hatással van. „A kóruséneklés olyan örömforrás, amely közösséget hoz létre azok között, akik ketten vagy hárman összejönnek és "összedalolnak" (Kodály Zoltán).

3. Választható sportkörök: A mindennapos testnevelés mellett délutáni időszakban lehetőség van kézilabda és labdarúgás foglalkozásokra jelentkezni. Jelenleg 3.-4. évfolyamos tanulóknak, és 5.-6. évfolyamos diákoknak kézilabda szakkört, valamint 1.-2. évfolyamos, 3.-4. évfolyamos, 5.-6. évfolyamos és 7.-8. évfolyamos korcsoportnak külön-külön labdarúgás szakkört tartunk.

https://www.gonczyrefi.hu/