Emelt szintű angol nyelv oktatás

Jelenleg 1-6. osztályban emelt óraszámban tanítjuk az angol nyelvet. Az angolórák tananyaga és követelménye nagyon hasonló a két tanítási programban használtakkal. A különbséget az adja, hogy tantárgyat nem tanítunk angol nyelven. A tanulók óraszáma így kevesebb, mivel

  • 1-2. osztályban heti 4 angolóra
  • 3-4. osztályban heti 5 angolóra
  • 5-8. osztályban heti 6 angolóra van.

A normál képzéstől 2-3 órával magasabb a nyelvórák száma, ami szintén magasszintű nyelvtudást eredményez. A nyolc év alatt minden nyelvi készséget fejlesztünk, tanítványaink ugyanazt az utat járják be a nyelvelsajátítás során, mint a két tanítási nyelvű programnál, csupán az angol nyelven való tantárgyi tanulás nem része a programnak.

7. év végén alapfokú komplex próba nyelvvizsgát tesznek ők is, mint a két tanítási nyelvű program tanulói és 8. osztályban az elért szintnek megfelelő akkreditált nyelvvizsgát tehetnek.

https://www.gonczyrefi.hu/