Két tanítási nyelvű oktatás, magyar-angol

Korai két tanítási nyelvű angolképzés

Iskolánkban gyakorlott nyelvtanárok ismertetik meg az angol nyelvet a gyerekekkel. A két tanítási nyelvű program sikeréhez angol anyanyelvi tanárok is hozzájárulnak.

Mennyiben más a korai két tanítási nyelvű program a hagyományos nyelvoktatástól?

  • Természetes folyamat. Minél korábban ismerkedik a gyerek egy nyelvvel, annál hatékonyabb az elsajátítás folyamata, mivel a nyelvtanulás az anyanyelv elsajátításához hasonló.
  • Játékos. A gyerekek életkori sajátosságait maximálisan figyelembe vesszük a módszerek és taneszközök kiválasztásánál.
  • A szóbeliségre épül. Középpontjába használható, kommunikációra épülő készségfejlesztés kerül.
  • Sikeres. Kreatív és spontán. A gyerekek nyelvelsajátítása a hallott, látott modell alapján történik, követik a tanáraik nyelvhasználatát, „utánzáson” alapul, mindenféle erőlködéstől mentes- persze az elért nyelvi szint, ahogy a gyerekek egyéb képességei is különbözőek, ez is különböző.
  • A gyerekek motiváltak a nyelvtanulásra, imádnak kommunikálni az anyanyelvi tanárokkal vagy külföldiekkel, s még boldogabbak, ha ezt valaki, egy barát vagy családtag társaságában tehetik iskolán kívüli szituációban.
  • Sokoldalúan hozzájárul a személyiségfejlesztéshez. Magabiztosabb, tájékozott, a világra nyitott, érdeklődő gyerekek ballagnak a két tanítási nyelvű osztályainkból-alap vagy középfokú nyelvvizsgabizonyítványok birtokában.

Hogyan csináljuk?

Az iskolánkban tanuló gyerekek optimális körülmények között, csoportbontásban sajátíthatják el az angolnyelvet, mivel az angolórák mellett angolul tanulnak különböző tantárgyakat, ezzel támogatva a szókincs sokoldalú fejlesztését.

Alsó tagozatban:

  • 1-2. osztály - szóbeli alapozó szakasz: vizuális kultúra, technika, ének tantárgyakat tanítjuk angolul.
  • 3-4. osztály - alapozó szakasz az írásbeliség kiegészítésével, alapozásával: vizuális kultúra, digitális kultúra, környezetismeret tantárgyakat tanítjuk angolul.

Felső tagozatban:

  • 5-6. osztály – intenzív szókincsfejlesztés: digitális kultúra, természettudományok, célnyelvi civilizáció tantárgyakat tanítjuk angolul.
  • 7-8. osztály - nyelvvizsgatémakörök feldolgozása, középiskolai felvételi vizsgákra felkészítés: digitális kultúra, biológia, célnyelvi civilizáció tantárgyakat tanítjuk angolul.

Mennyire sikeres?

2013-ban végzett az első korai két tanítási nyelvű osztályunk, akik bebizonyították, hogy iskolai keretek között is fel lehet készülni a nyelvvizsgákra és középiskolai felvételikre.(Az ő eredményeik: Középfokú komplex: 6 fő, középfokú szóbeli: 6 fő, alapfokú komplex: 3 fő, alapfokú írásbeli: 2 fő, alapfokú szóbeli: 1 fő, nem vizsgázott: 3 fő). Az első sikereket folyamatosan évről-évre újabb sikerek követték és követni is fogják, mivel egy jól bevált, tapasztalaton és szakmai tudáson alapuló, korszerű, a modern kor igényeinek megfelelő nyelvtanítást folytatunk. Tanulóink olyan nyelvtudás birtokában fejezik be az általános iskolát, ahol az angol nyelv nem csupán egy tanult idegen nyelv, hanem egy olyan nyelv, amit eszközként tudnak használni a jövőben, mert megtanultak szöveget feldolgozni, értelmezni, gondolkodni angolul.

https://www.gonczyrefi.hu/