Hit- és erkölcstan és Egyházi ének

Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket…, mert ilyeneké az Isten országa” Lk 18,16

A református hit- és erkölcstan oktatás egy olyan lelki utazás – Jézus tanítását megragadva -, amely egy rendkívüli országba vezet minket: az Isten szeretettel teli titkaiba, ma is átélhető csodáiba.

Hisszük, hogy minden gyermek lélek olyan, mint egy vándortarisznya. Azért, hogy ez igazi értékekkel telítődjön, különleges útravalókat kaphatunk a hittan órák során:

Biblia: Életkori sajátosságaikat szem előtt tartva elsődleges célunk a Szentírás megismerése. A különböző bibliai történetek elsajátítása nemcsak műveltségüket gyarapítja, hanem azok életük és mindennapjaik részévé is válnak. Hiszen ezekből ismerik meg Istent, aki őket is szereti és mindig elkíséri, életükre áldást ad.

Imádság: A gyermekek hitbeli nevelésében úgy, mint hitünk gyakorlati megélésében ajándékunk az imádság. A hittan óráknak is fontos része az imádkozás, ahol a diákok akár tanult, akár saját szavaikkal elmondott kéréseket és hálaadásokat tudnak megfogalmazni.

Ének: A hittan órákon a klasszikus egyházi énekek mellett, az egyre bővülő keresztyén ifjúsági énekek hangszerrel kísérve nagy élményt nyújtanak, segítve ezzel az Istenre találás és az egymásra hangolódás örömét.

Játék: A legtöbb tanórán van lehetőség közösség- és személyiség fejlesztő játékra is, amelyek amellett, hogy nagyon kedveltek a gyerekek körében, nagyban segítenek egy-egy bibliai üzenet elmélyítésében is.

Tanulóink minden évfolyamon heti két tanórában vesznek részt református - vagy a saját felekezeti hovatartozásuk szerint választható - hit- és erkölcstan oktatáson. Elsődleges célunk a hitbeli élményszerzés, emellett azonban a tárgyi tudás érdemjegyekkel is értékelésre kerül. A tanórákat minden korosztálynak lelkipásztorok és hittanoktató pedagógusok tartják.

Reménységünk, hogy a közös tanulás, közös lelki utazás során, mindannyian egyre többet megérezhetünk a Jézus által megígért Isten országából. Így diákjaink életének részévé válik - iskolánkból kikerülve is -, az Isten és egymás szeretete, tisztelete.

https://www.gonczyrefi.hu/